Simulacions per fer prediccions nanomètriques?

etiquetes

enginyeria civil, matemàtiques

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Maig 2010

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Les simulacions informàtiques ens permeten realitzar assaigs virtuals, impossibles de fer experimentalment. Podem desenvolupar models i tècniques computacionals que permetin predir el comportament de nanomaterials o proteïnes? No és ciència-ficció.

Marino Arroyo. Laboratori de Càlcul Numèric. Departament de Matemàtica Aplicada III

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Aquest jove investigador, enginyer de Camins, Canals i Ports Obre en finestra nova, fa recerca en l'àmbit de la mecànica computacional i els mètodes numèrics, la mecànica de nanotubs de carboni i de membranes líquides, així com en l'àmbit de la resolució de problemes reals de l'enginyeria mitjançant la tecnologia dels elements finits.

Marino Arroyo ha aconseguit un fons del prestigiós Starting Grant, que finança amb prop d'1,5 milions d'euros el seu treball en el camp de la modelització i simulació multiescala per ordinador. Starting Grant és una convocatòria altament competitiva que té com a objectiu llançar les carreres dels investigadors més prometedors. També ha estat reconegut amb el Programa Icrea Acadèmia, que premia l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, i atorga 250.000 euros per dedicar la seva activitat prioritària a la recerca durant un període de cinc anys.

 

I encara més...