Ara veus Sessió ordinària del Claustre Universitari 28 de maig

per UPC
Maig 2018

etiquetes

institucional

Amplia pantalla

descripció

El Claustre Universitari de la UPC es reunirà, en sessió ordinària, el 28 de maig.

Visualitzacions 38

comparteix: al teu web

comparteix: envia un correu electronic

comparteix: al Facebook

comparteix: al Tweeter

Atenció! Tens problemes per visualitzar l'emissió en directe?


Per poder visualitzar correctament les emissions en directe al canal UPCtv és necessari tenir habilitat el connector de Flash.Clica a aquest enllaç per activar-lo i visualitzar correctament l'emissió.

La propera sessió ordinària del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) tindrà lloc el 28 de maig, de 9.30 a 14.00 hores, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex (obriu en finestra nova) del Campus Nord, a Barcelona.

Ordre del dia:
1. Procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
2. Presentació del rector del Pla d'actuacions UPC 2018‐2021 (document de treball).
3. Debat i aprovació, si escau, d’una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i Espanya.
4. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
5. Torn obert d’intervencions.

I encara més...