Refer els processos i la cultura organitzativa

etiquetes

empresa, gestió i organització d'empreses

canals

per ACUP
Gener 2017

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Festo és una multinacional alemanya que es planejava centralitzar la producció per reduir costos i tancar la planta que tenia a l'Hospitalet de Llobregat. Un equip d'investigadors de la UPC va col·laborar durant dos anys amb l'empresa analitzant els factors que incidien en la productivitat de l'empresa, replantejant els processos interns i canviant, juntament amb els treballadors, la cultura organitzativa de l'empresa cap a la millora contínua.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Festo és una empresa multinacional alemanya que actua des de l’Hospitalet de Llobregat proveint solucions d’automatismes per a maquinària industrial i serveis per a la millora de la productivitat empresarial. Es tracta d’un sector altament especialitzat i dinàmic que cada vegada requereix més components i solucions a mida. Igual que la majoria de la indústria auxiliar, l’organització de Festo estava configurada per produir solucions basades en l’economia d’escala: com més unitats produïdes, el preu unitari baixa. A mesura que en els darrers anys s’incrementava el mercat de solucions a mida a tot Europa, es donava la paradoxa que com més encàrrecs i facturació obtenien, la productivitat i la rendibilitat disminuïen.

Continuar produint sota el vell paradigma industrial no era una opció. La solució plantejada per l’empresa matriu alemanya significava centralitzar la producció de solucions a mida per tal de reduir costos. Hi havia cap fórmula que permetés que la planta de l’Hospitalet pogués mantenir la producció de les solucions a mida de manera eficient? Amb la col·laboració d'Albert Sunyer, professor del Departament d’Organització d’Empreses Obre en finestra nova, van trobar la solució que incloïa la reenginyeria de processos i un canvi cultural de l’organització.