Reciclatge electrònic

etiquetes

informàtica, sostenibilitat, telecomunicacions

canals

per Servei de Comunicació
Desembre 2014

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El gran volum de residus d'aparells elèctrics i electrònics que es generen cada any s'ha convertit en un dels grans reptes a què s'enfronta el desenvolupament tecnològic, pels seus efectes mediambientals, socials i econòmics.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Els residus dels aparells elèctrics i electrònics, els anomenats RAEE, van generar, només l'any 2013, 50 milions de tones de deixalles a tot el món. Eva Vidal, investigadora del Departament d'Enginyeria Electrònica Obre en finestra nova, ens parla en aquest vídeo de la viabilitat del reciclatge d'aquests aparells, tant des del punt de vista ambiental, com social i econòmic, i com s'està incorporant, en la formació dels futurs enginyers i enginyeres, l'anàlisi de tota la vida útil del producte (producció, ús i disposició final) a través de la incorporació de la competència de Sostenibilitat i Compromís Social en els plans d'estudis.