Tècniques bàsiques de laboratori: reaccions químiques

etiquetes

enginyeries industrials, química

canals

per ICE - Grup de Recursos per a la Didàctica de la Química
Octubre 2009

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Una reacció química és un procés pel qual una o més substàncies es transformen en unes altres amb propietats diferents, anomenades productes. Aquest vídeo és un material docent en format digital, per a assignatures d'experimentació en química, en què s'expliquen les reaccions químiques.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

L’objectiu del Grup de Recursos per a la Didàctica de la QuímicaObre en finestra nova és el d’aglutinar els esforços de tot el professorat de química i enginyeria química de la UPC que està interessat a disposar de materials didàctics atractius i entenedors per a l’ensenyament/aprenentatge de la química. També es proposa detectar les diferents assignatures de química en què s’estan aplicant noves metodologies.

Aquesta disciplina forma part de moltes titulacions de la UPC i en aquests moments ja hi ha molt de material preparat en format interactiu, presentacions Flash, professorat que utilitza l’aprenentatge cooperatiu... La idea és formar un grup entre totes les persones interessades en aquest tipus de materials i metodologies, pensant en dos tipus d’estudiants: els de la UPC i els de secundària. En aquest últim cas, es tractaria de trobar fórmules atractives que permetin la difusió de la química entre els estudiants d'aquest sector.