PSEP - Grup de Recerca en Polímers Sintètics: Estructura i Propietats

etiquetes

enginyeries industrials, química

canals

per Departament d'Enginyeria Química
Febrer 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Grup de Recerca en Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP), del Departament d'Enginyeria Química, desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la síntesi i l'estudi de les propietats de nous polímers, majoritàriament materials biodegradables.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

El Grup de Recerca en Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP)Obre en finestra nova centra la seva activitat en l'àmbit de la síntesi i l'estudi de les propietats de nous polímers, majoritàriament materials biodegradables. Per aquest motiu, la seva recerca se centra en les tècniques que permeten el seguiment del procés de degradació (hidrolític, enzimàtic o tèrmic) i se n'estudien les aplicacions com a sistemes dosificadors de fàrmacs (preparació de micropartícules, incorporació de l'agent actiu i seguiment del seu alliberament).

La caracterització dels materials es fa mitjançant les tècniques espectroscòpiques habituals i se'n determinen les propietats tèrmiques i mecàniques. Les propietats dels materials polimèrics depenen de la forma com s'organitzen les macromolècules, per la qual cosa també s'estudien les fases amorfes i les diferents fases cristal·lines. La determinació de l'estructura cristal·lina es realitza combinant tècniques de difracció de raigs X (pols o fibra), microscopia electrònica i simulació molecular. També s'efectua la resolució per mètodes directes i difracció de monocristall de molècules model que corresponen a segments representatius de la seqüència polimèrica. Finalment, es tenen en compte aspectes relatius a la cinètica (cristal·lització i polimerització) i a l'estudi del creixement cristal·lí (des de l'estat fos o des de solucions diluïdes).

Actualment, s'està treballant en el disseny de polímers per a aplicacions específiques, en el desenvolupament de nous polímers biodegradables per utilitzar-los com a commodities, biocompatibles per a sutura quirúrgica, alliberadors de fàrmacs, de polímers derivats de glicolida amb aplicacions biomèdiques, de noves poliamides i poliesteramides biodegradables que contenen aminoàcids naturals o de polièsters biodegradables. Així mateix, s'estudia l'estructura cristal·lina de polímers sintètics i de compostos model, la determinació de propietats mecàniques i l'efecte d'additius, la utilització d'extensors de cadena per a la millora de propietats mecàniques i la preparació de micropartícules i nanocompostos polimèrics.

 

I encara més...