POLQUITEX - Grup de Recerca en Materials Polimèrics i Química Tèxtil

etiquetes

enginyeries industrials, química

canals

per Departament d'Enginyeria Química
Febrer 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Grup de Recerca en Materials POLimèrics i QUÍmica TÈXtil (POLQUITEX), del Departament d'Enginyeria Química, desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de l'estudi de la microcaracterització i la macrocaracterització de materials polimèrics i de sistemes químics que tenen alguna relació amb la indústria tèxtil o química.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

El Grup de Recerca en Materials POLimèrics i QUÍmica TÈXtil (POLQUITEX) centra actualment el seu treball en la modificació i optimització de processos relacionats amb polímers (síntesi, modificació i tractaments) i les variables utilitzades en les seves aplicacions industrials (drug-delivery, inserció de biomolècules, encapsulació de matèries actives, absorció d'espècies químiques, compostos), així com en el control de les propietats del producte final (permeabilitat, cinètica de desorció, color, propietats mecàniques, característiques superficials i durabilitat).

Una part del grup de recerca es dedica a la caracterització estructural i la determinació del comportament mecànic de compòsits sostenibles. Es tracta de materials formats per matrius de polímers reciclats que han estat reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques, obtingudes de deixalles de fusta i matolls. També s’emmarquen dins la denominació de compòsits sostenibles els que utilitzen com a reforç partícules elastomèriques obtingudes en el procés de reutilizació de neumàtics. La caracterització d’ambdós tipus de compòsits es fa tant a nivell mecànic i tèrmic, com estructural (configuracional i conformacional).

 

I encara més...