POL - Grup de Recerca en Polímers Industrials, Polímers Avançats i Biopolímers Tecnològics

etiquetes

enginyeries industrials, química

canals

per Departament d'Enginyeria Química
Febrer 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Grup de Recerca en Polímers Industrials, Polímers Avançats i Biopolímers (POL), del Departament d'Enginyeria Química, centra la seva activitat de recerca en el desenvolupament de materials amb propietats tècniques avançades, per a utilitzar-los en noves aplicacions.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

El Grup de Recerca en Polímers Industrials, Polímers Avançats i Biopolímers (POL) centra la seva activitat en tres línies d'R+D, adreçades totes al desenvolupament de materials amb propietats tècniques avançades, per a la seva utilització en noves aplicacions. Aquesta recerca inclou la síntesi o biosíntesi dels polímers, la seva caracterització química i estructural, i l’avaluació de les propietats tèrmiques i mecàniques, permeabilitat i degradabilitat. Aquests tres línies són:

  • Polímers industrials: polièsters aromàtics (PET i PBT), poliuretans i poliamides principalment. Actualment, s'està treballant en l’optimització dels processos de polimerització industrial i el desenvolupament de nous copolímers amb propietats mediambientals i tecnològiques millorades.
  • Polímers biodegradables: sintetitzats a partir de productes naturals, aminoàcids i carbohidrats. Es preparen poliamides, polièsters, poliesteramides, policarbonats i poliuretans utilitzant derivats de sucres fàcilment assequibles i se n’avalua la biodegradabilitat.
  • Polímers produïts per biosíntesi: bactèries o fongs, específicament els àcids poliglutàmic i polimàlic. Aquests biopolímers són després adequadament modificats per ser emprats en aplicacions biomèdiques, com ara membranes o sistemes d'alliberament de fàrmacs.

I encara més...