Memòria 2010-11

etiquetes

institucional

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Octubre 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Una Universitat de qualitat, oberta al món, solidària, agent i motor de progrés econòmic i social que us convidem a conèixer amb aquest vídeo. Un recull de la feina que la UPC, com a institució generadora de coneixement, implicada en el desenvolupament econòmic i dinamitzadora del territori ha dut a terme durant el curs acadèmic 2010/2011.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Generadora de coneixement
La creativitat, l’esperit de superació, la voluntat d’aprendre, la il·lusió, la solidaritat o la innovació són alguns dels valors que guien el dia a dia de l’estudiantat de la UPC, uns valors que comparteix amb el personal docent i investigador, i que l’han consolidat com a institució de referència, generadora i transmissora de coneixement.

Implicada en el desenvolupament econòmic
L’empresa cerca coneixement, talent i tecnologia. La UPC transfereix al teixit empresarial la seva expertesa, a través de projectes de recerca i innovació, i facilita la incorporació a l’empresa del seu estudiantat i els seus titulats i titulades. La Universitat ofereix instal·lacions i equipaments, i participa en la creació d’empreses de base tecnològica i el creixement d'spin-offs i start-ups, i els dóna suport, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic de manera innovadora, però també de manera sostenible i responsable.

Dinamitzadora del territori
Com a institució pública de recerca i d’ensenyament, la UPC fonamenta la seva implicació amb la societat i amb el món en una sèrie de compromisos que garanteixen la seva voluntat de millora permanent, d’eficiència, de transparència i d’actuació responsable en l’àmbit social, econòmic i mediambiental. En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de la UPC es basen en els principis de sostenibilitat, cooperació, igualtat d’oportunitats, implantació territorial, internacionalització, i orientació i suport professional a estudiantat, titulats i titulades.

I encara més...