Màster Engiplant de la UPC School

etiquetes

enginyeries industrials, gestió i organització d'empreses

canals

per UPC School
Juliol 2014

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) de la UPC School.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) de la UPC School Obre en finestra nova , un programa que t’ofereix coneixements especialitzats en enginyeria i gestió dels processos de fabricació industrial, en la planificació de la producció i les necessitats de materials i recursos, així com en el disseny de plantes industrials i la implantació de sistemes productius.
Tot això, relacionat amb els aspectes més avançats en gestió: logística, qualitat, manteniment i recursos humans. Els participants intervenen activament, treballant en equip i estudiant casos reals que poden haver tingut lloc a les seves pròpies empreses. Una metodologia docent molt completa i enfocada als aspectes pràctics. El Màster està concebut per aconseguir una formació conceptual i pràctica completa d'acord amb la realitat de l'organització i la gestió industrial. Per això, tant els continguts, com el professorat (experts del món industrial) i la realització del projecte final sobre un cas real són aspectes que avalen l'èxit del programa.