Gegants d’alta tecnologia per generar electricitat?

etiquetes

energia, sostenibilitat

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Octubre 2009

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Tot i que pot parar de bufar, mai no s’esgota: el vent és una font d’energia neta i sostenible, que evita cada any l’emissió de 20 milions de tones de CO₂ al nostre país. Bombejar aigua, moldre gra i generar electricitat: el pas dels molins de vent als actuals aerogeneradors mostra la imparable evolució de la tecnologia eòlica.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

A Catalunya hi ha 17 parcs eòlics en funcionament. La recent aprovació del decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya reduirà - de cinc anys a un any i mig - els tràmits administratius per instal·lar un parc. L’any 2015 es preveu que el 25% del consum d’energies renovables sigui d’origen eòlic.

Els aerogeneradors són gegants d’alta tecnologia que transformen l’energia cinètica del vent en electricitat. Els investigadors Andreas Sumper i Roberto Villafafila, del Departament d’Enginyeria Elèctrica Obre en finestra nova de la Politècnica i del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) Obre en finestra nova , n’expliquen les claus de funcionament.

El CITCEA és un centre d'innovació tecnològica, membre de la Xarxa IT de la Generalitat de Catalunya, que es caracteritza per la seva expertesa en els àmbits de la mecatrònica i l'enertrònica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital.

Vídeos relacionats