Estatut de l'Estudiant Universitari

etiquetes

institucional

canals

per Vicerectorat de Docència i Estudiantat
Octubre 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Vols conèixer el nou Estatut de l'Estudiant Universitari? Tot el que implica?

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

El 31 de desembre de 2010 entrava en vigor el nou Estatut de l'Estudiant Universitari Obre en finestra nova que recull els drets i els deures dels estudiants i estudiantes universitaris.

La docència de qualitat, el reconeixement de les diferències, la formació integral i la participació de l'estudiantat en la governança de la universitat resumeixen la major part dels drets i deures continguts en el nou Estatut. 

Les tutories personalitzades, l'avaluació objectiva, els ajuts a la mobilitat i les pràctiques, l'orientació, la conciliació amb la vida personal i laboral o l'accessibilitat als espais són alguns dels drets recollits en el nou Estatut. També el suport a l'associacionisme, el voluntariat o la cooperació per al desenvolupament i la participació activa en els òrgans de govern per al disseny i seguiment d'estudis i els ajuts.

L'estudiantat de la UPC ja pot gaudir de molts d'aquests drets. Coneix el nou Estatut: són els teus drets, són els teus deures.