Enquestes a l'estudiantat. T'hi apuntes?

etiquetes

institucional

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Maig 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Avui vivim envoltats d'enquestes. Però... per què és important que ens aturem uns instants a emplenar-les?

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Els models d’enquestes a l’estudiantat Obre en finestra nova, sobre l’actuació docent del professorat i sobre les assignatures, s’han renovat per adaptar-los als nous requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)Obre en finestra nova.

D’una banda, les directrius europees per garantir la qualitat interna de les universitats atorguen un paper important a l’opinió dels estudiants sobre la docència. Així, els nous models reforcen la funció de les enquestes com a indicadors dels sistemes de garantia interna de la qualitat. D’altra banda, el nou sistema d’aprenentatge basat en l’adquisició de competències requereix que les enquestes també avaluïn la percepció de l’estudiantat en relació amb aquest aspecte.

A partir d’ara, les enquestes s’administraran electrònicament en totes les titulacions en què sigui possible, ja que a mitjà termini es vol promoure la tramitació en aquest format.