El làser, detectiu de cèl·lules cancerígenes?

etiquetes

fotònica

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Febrer 2008

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Avançar en el diagnòstic del càncer? A l’Institut de Ciències Fotòniques s’investiguen noves tècniques de diagnosi no invasives utilitzant unes pinces òptiques.

Satish Rao. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Investigador postdoctoral a l’Institut de Ciències Fotòniques, Satish Rao creu que “és excitant treballar com a investigador, ja que la creativitat en les idees i l’esforç produeix sempre recerca innovadora i millores tecnològiques”.

La seva recerca s’emmarca en un projecte d’investigació de noves tècniques de diagnosi no invasives a través d’unes pinces òptiques, que utilitzen un feix de llum per atrapar una partícula en un punt. Les aplicacions d’aquest projecte s’orienten a estudis biomoleculars de l’àmbit de la biofísica, per exemple quan un virus infecta una cèl·lula.

Creu que els investigadors espanyols no haurien de marxar a l’estranger per desenvolupar la seva carrera investigadora i considera que cada cop hi ha més oportunitats i finançament per a la recerca en el nostre país.

I encara més...