Depuradores amb plantes?

etiquetes

enginyeria civil, sostenibilitat

canals

per Secció d'Enginyeria Sanitària i Ambiental
Desembre 2008

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Descobreix un mètode per al tractament d'aigües residuals basat en plantes típiques de les zones humides. Investigadors del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental l'han desenvolupat.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

A les grans ciutats, el tractament de les aigües es realitza en depuradores que tenen un funcionament complex, altament tecnificat i que requereix una despesa econòmica molt elevada. Als pobles petits, aquest sistema amb depuradores complexes no es pot aplicar. En aquest cas, els sistemes més adequats són els que no exigeixen personal especialitzat, els que tenen un consum energètic molt baix i els que s’integren en el paisatge rural.

Aquest és el cas de les depuradores amb plantes o aiguamolls construïts. Es tracta de basses reblertes de graves i plantades. L’aigua circula a través de la grava i de les arrels de les plantes, de manera que progressivament es van degradant els contaminants. Els vegetals que s’hi planten són espècies típiques de zones humides com el canyís.

Investigadors del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i AmbientalObre en finestra nova de la UPC han dissenyat un prototipus d’aiguamolls construïts al terrat del seu Laboratori, del qual s’esperen obtenir resultats que permetin millorar l’eficiència d’aquests sistemes. El prototipus consta de tres línies de tractament que permeten assajar diferents possibilitats d’operació i avaluar-ne el funcionament. Aquest prototipus ha de contribuir a la promoció d’aquesta tecnologia de tractament d’aigua, els fonaments de la qual s’adiuen amb els principis del desenvolupament sostenible.

 

I encara més...