Corredor del Mediterrani: claus per a Catalunya

etiquetes

enginyeria civil

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Octubre 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Llum verda al Corredor del Mediterrani. La decisió avala els plans d’Espanya d’esdevenir la porta ferroviària d’Europa. Però, quines són les prioritats immediates per a Catalunya?

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

La Comissió Europea ha decidit la futura Xarxa Bàsica Transeuropea de Transports, que preveu la connexió ferroviària de tots els ports, aeroports, plataformes logístiques i centres de producció de la Unió Europea. En aquesta xarxa s’ha inclòs el Corredor del Mediterrani com a eix prioritari de transport de mercaderies europeu.

Davant l’espectacular creixement econòmic de la Xina i d’altres països asiàtics, i amb un corredor viari i ferroviari adequat, Barcelona, València i Marsella estan cridades a ser els grans ports d’entrada del mercat asiàtic cap al cor d’Europa.

El Corredor del Mediterrani avala els plans d’Espanya d’esdevenir la porta ferroviària d’Europa. Mateu Turró, professor i investigador del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori Obre en finestra nova, identifica quins han de ser els objectius concrets i immediats per a Catalunya.

Imatge AMarques432 Obre en finestra nova