Comunicacions i notificacions electròniques

etiquetes

administració pública

canals

per ACUP
Maig 2012

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Què és un sistema de comunicació electrònica? Quins són els seus requisits legals i els efectes jurídics del seu ús? Exemples pràctics del dia a dia de la Universitat ens introdueixen i expliquen aquests conceptes.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Les comunicacions i notificacions són canals regulats amb els quals la Universitat es posa en contacte amb els membres de la comunitat universitària, els ciutadans, els licitadors, etc. Mitjançant aquests canals, la Universitat els comunica les informacions i els actes administratius que els afecten.

La Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret dels ciutadans a establir relacions electròniques amb l'Administració. Aquest reconeixement implica que les administracions estan obligades a proveir canals adequats perquè aquestes relacions es puguin desenvolupar.

A través d'aquest vídeo, realitzat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) Obre en finestra nova, s'introdueixen, amb exemples pràctics del dia a dia d'una universitat, conceptes com la comunicació i la notificació electrònica, els seus efectes jurídics, el seu ús obligatori i la seguretat.

I encara més...