Com tracto la diversitat a l'aula?

etiquetes

accessibilitat i inclusió

canals

per Gabinet de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats
Desembre 2015

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Aquest vídeo mostra diverses situacions en què es pot trobar el professorat a classe al voltant de la diversitat i com poden ser resoltes.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Aquest material audiovisual ha estat creat íntegrament per estudiantat i personal de la UPC. Forma part del projecte de càpsules formatives adreçat al personal docent i investigador (PDI) de la Universitat i s'emmarca dins del II Pla d'igualtat (2013-2015) de la UPC.

I encara més...