Claustre Universitari de la UPC 15 de març de 2016

etiquetes

institucional

canals

per UPC
Març 2016

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 15 de març en sessió ordinària.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter


El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 15 de març en sessió ordinària.

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha reunit el 15 de març, de 9 a 15 hores, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex del Campus Nord (Pl. Eusebi Güell, 6, Barcelona). En el decurs d’aquesta sessió, de caràcter ordinari, s'ha debatut sobre els resultats acadèmics de la UPC, posant èmfasi en els resultats de primer curs de grau.

El Claustre Universitari de la UPC Obre en finestra nova, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, s'ha reunit el 15 de març en sessió ordinària. La reunió, convocada en el decurs del Consell de Govern del 16 de febrer, s'ha pogut seguir en directe a UPCtv i s'ha dut a terme amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari (22 de desembre de 2015)

2. Ratificació, si escau, del procediment d’elecció per a la provisió de vacants de representants de l'estudiantat de grau o màster universitari i del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat al Consell de Govern

3. Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC

4. Torn obert d’intervencions

5. Eleccions per proveir les vacants de representants de l'estudiantat de grau o màster universitari i del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat al Consell de Govern.

Els informes, acords i documents informatius de la sessió es publicaran, posteriorment a la sessió, al Butlletí UPC (BUPC) Obre en finestra nova en format digital.