Claustre Universitari de la UPC 28 de maig 2018

etiquetes

institucional

canals

per UPC
Maig 2018

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 28 de maig de 2018 en sessió ordinària.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 28 de maig de 2018 en sessió ordinària.

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha reunit el 28 de maig, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex del Campus Nord (Pl. Eusebi Güell, 6, Barcelona).

El Claustre Universitari de la UPC Obre en finestra nova, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, s'ha reunit el 28 de maig en sessió ordinària a l’Auditori de l’edifici Vèrtex del Campus Nord. La sessió s'ha pogut seguir en directe a UPCtv i s'ha dut a terme amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia:
1. Procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
2. Presentació del rector del Pla d'actuacions UPC 2018‐2021 (document de treball). 
3. Debat i aprovació, si escau, d’una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i Espanya. 
4. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
5. Torn obert d’intervencions.

I encara més...