Claus per entendre els sondeigs electorals

etiquetes

estadística

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Novembre 2011

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Els sondeigs d’opinió publicats als mitjans de comunicació tenen un pes vital durant la campanya electoral. Però, com es dissenya la mostra?

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

L’estadística quantifica el grau d’incertesa en el procés de recollida de dades i ajuda a dissenyar unes condicions d’experimentació que permetin aconseguir la màxima informació i una bona anàlisi de resultats. És per això que el disseny de la mostra és tan decisiu, com ens explica Pedro Delicado en el cas concret de diferents sondeigs electorals.