Algoritmes per millorar el transport de mercaderies?

etiquetes

energia, enginyeria civil

canals

per Servei de Comunicació i Promoció
Maig 2010

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

A la UPC hem desenvolupat un algoritme capaç d’optimitzar la distribució de mercaderies de les empreses de missatgeria, que en redueix els costos entre el 7% i el 12%.

Miquel Estrada. Centre d'Innovació del Transport. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Per a Miquel Estrada la dedicació en recerca a Espanya "és es bona part vocacional i és imprescindible la constància, la responsabilitat i el domini d'idiomes".

És Enginyer de Camins, Canals i PortsObre en finestra nova per la UPC i doctor en Enginyeria CivilObre en finestra nova. La seva tesi doctoral sobre la

distribució de mercaderies en empreses de missatgeria va guanyar el V Premi Abertis. Actualment, les seves línies de recerca són la logística i l'anàlisi d'operacions en sistemes de transport públic al Centre d'Innovació del TransportObre en finestra nova.

En el transport de mercaderies, bàsicament la principal mercaderia que es transporta és aire. Per què? Perquè els camions, els vehicles, van gairebé buits. És molt difícil arribar a un factor d'ocupació d'un camió bastant alt. El disseny d'una xarxa de distribució de missatgeria o de qualsevol tipus de mercaderia és un problema d'optimització combinatòria, un problema d'elevada complexitat. Vaig desenvolupar un mètode, un algoritme metaheurístic per optimitzar les rutes d¡'aquests vehicles, amb un origen i una destinació determinats, justament per incrementar el factor d'ocupació dels vehicles.