Administració electrònica i ciutadania

etiquetes

administració pública

canals

per ACUP
Maig 2012

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Rapidesa, seguretat i eficàcia. Aquests són els principis de l'administració electrònica, un nou model d'administrar al què s'estan adaptant les universitats públiques catalanes.

Visualitzacions False visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

L'administració electrònica o e-government és el nou model d'administrar propi de la societat de la informació, en què els administrats es troben habituats a la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per realitzar les seves gestions.

L'administració electrònica es defineix com "un nou model d'administrar basat en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament de les activitats administratives amb dues dimensions diferenciades: d'una banda, la dimensió interna, que comprèn l'aplicació de les TIC a les tasques administratives internes i a les relacions interadministratives i, de l'altra, la dimensió externa, referida a l'aplicació de les TIC amb l'objectiu d'oferir serveis públics i procediments administratius en seu electrònica als administrats" (Martínez Gutiérrez, Rubén. (2009). Administración pública electrónica.Navarra : Thomson - Civitas, 2009. p. 181 i s.).

I encara més...