Canal ESAB. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

  • Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

    Publicació: 21/10/2010

    T'agrada la biologia? T'agradaria dedicar-te a l'enginyeria que s'ocupa dels organismes vius? L'enginyeria de biosistemes és l’aplicació de solucions tecnològiques als processos en què intervenen els organismes vius i el medi ambient. És, per tant, agricultura en el seu sentit més ampli: medi ambient, paisatgisme, biotecnologia, industria alimentària, etc.