Canal Coneixement obert

 • Imprints, eines avançades per a la predicció d'inundacions

  Publicació: 04/02/2013

  El projecte europeu IMPRINTS, liderat pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC, prioritza la preservació del medi ambient.

 • Cap a una Internet més verda

  Publicació: 10/10/2012

  Projecte realitzat per Sergio Jiménez Feijóo i David Rincón, estudiant i professor de l'EETAC respectivament. Sota la premissa que les TIC són responsables del 2% de les emissions globals de CO2, en Sergio aprofundeix en l'optimització del consum energètic en xarxes d'ordinadors, és a dir, en intentar aconseguir una Internet més verda.

 • Comunicacions i notificacions electròniques

  Publicació: 30/05/2012

  Què és un sistema de comunicació electrònica? Quins són els seus requisits legals i els efectes jurídics del seu ús? Exemples pràctics del dia a dia de la Universitat ens introdueixen i expliquen aquests conceptes.

 • Gestió de documents electrònics

  Publicació: 30/05/2012

  Cada dia creem o rebem documents, o se'n creen relacionats amb nosaltres. Durant segles, parlar de documents era parlar de papers. Però ara les tecnologies informàtiques ens han obert un nou escenari: els documents electrònics.

 • La seu electrònica de la universitat

  Publicació: 30/05/2012

  Què és la seu electrònica d'una universitat? És segura? Descobreix en aquest vídeo els beneficis de la seu electrònica, l'equivalent a Internet de l'oficina d'atenció presencial de la universitat.

 • Identitat digital i signatura electrònica

  Publicació: 30/05/2012

  Quan la comunicació és per Internet no és fàcil garantir qui és l'interlocutor i cal adoptar unes mesures de seguretat segons el nivell de confiança i garanties que necessitem. Així, necessitem eines i serveis que ens ajudin a garantir que la persona amb qui ens estem comunicant és la que nosaltres identifiquem.

 • Vot electrònic

  Publicació: 30/05/2012

  Poder emetre el teu vot fent servir un ordinador connectat a Internet d'una manera fiable, segura, confidencial i, sobretot, simple i pràctica. Descobreix en aquest vídeo els avantatges del vot electrònic.

 • Administració electrònica i ciutadania

  Publicació: 30/05/2012

  Rapidesa, seguretat i eficàcia. Aquests són els principis de l'administració electrònica, un nou model d'administrar al què s'estan adaptant les universitats públiques catalanes.

 • Tècniques bàsiques de laboratori: reaccions químiques

  Publicació: 30/10/2009

  Una reacció química és un procés pel qual una o més substàncies es transformen en unes altres amb propietats diferents, anomenades productes. Aquest vídeo és un material docent en format digital, per a assignatures d'experimentació en química, en què s'expliquen les reaccions químiques.

 • Tècniques bàsiques de laboratori: preparació de dissolucions

  Publicació: 30/10/2009

  Les dissolucions són mescles homogènies formades per dues o més substàncies que no reaccionen entre si. Aquest vídeo és un material docent en format digital, per a assignatures d'experimentació en química, en què s'explica la preparació de dissolucions. Descobreix com es preparen!

 • Tècniques bàsiques de laboratori: mesura de volums

  Publicació: 30/10/2009

  Una operació habitual en un laboratori és mesurar volums de líquids. Hi ha diversos instruments per mesurar volums, que s'expliquen en aquest vídeo. Es tracta d'un material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química.

 • Tècniques bàsiques de laboratori: mesura de massa

  Publicació: 30/10/2009

  La mesura de massa és una operació força comuna en un laboratori, que implica l'ús de balances analítiques per obtenir mesures d'alta precisió. Aquest vídeo és un material docent en format digital, per a assignatures d'experimentació en química, en què s'expliquen les tècniques de la mesura de masses.