Canal Coneixement obert

 • La impresión 3D: una tecnología doméstica

  Publicació: 20/07/2015

  Quart podcast de la sèrie "Hablemos de impresión 3D" realitzat en el marc del projecte de divulgació científica "Impresión 3D: del laboratorio a casa. Programa de divulgación científico-tecnológica sobre la tecnología de impresión 3D".

 • Hablemos de impresión 3D - ¿Qué es la impresión 3D? (2)

  Publicació: 22/04/2015

  Segon podcast de la sèrie "Hablemos de impresión 3D" realitzat en el marc del projecte de divulgació científica "Impresión 3D: del laboratorio a casa. Programa de divulgación científico-tecnológica sobre la tecnología de impresión 3D".

 • Hablemos de impresión 3D - ¿Qué es la impresión 3D? (1)

  Publicació: 22/04/2015

  Primer podcast de la sèrie "Hablemos de impresión 3D" realitzat en el marc del projecte de divulgació científica "Impresión 3D: del laboratorio a casa. Programa de divulgación científico-tecnológica sobre la tecnología de impresión 3D".

 • Control gestual d'un vehicle aeri no tripulat

  Publicació: 21/04/2015

  Álex Catlla amb el seu treball de fi de grau, “Control gestual d’un vehicle aeri no tripulat”, ha assolit un sistema de control apte perquè l’utilitzin persones no habituades als comandaments propis d’una aeronau.

 • MOOC Machine Translation

  Publicació: 17/10/2014

  Approaches to Machine Translation: Rule-base, Statistical and Hybrid. El curs pretén donar una visió general de la traducció automàtica (TA). Atès que la TA és un camp multidisciplinari que inclou lingüistes, informàtics i enginyers, aquest curs està dirigit a tots aquests perfils.

 • Entrevista a Carles Suero, Director Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

  Publicació: 14/05/2014

  Entrevista a Carles Suero, Director Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

 • Entrevista a Quim Torredà, Ministeri d'Educació d'Andorra

  Publicació: 14/05/2014

  Entrevista a Quim Torredà, Director del Departament de Formació Professional i Serveis Escolars del Ministeri d'Eduació d'Andorra.

 • Entrevista a Aureli Redón, Cap de departament i coordinació TIACC

  Publicació: 14/05/2014

  Entrevista a Aureli Redón, Cap de departament i coordinació TIACC de l'Escola Betània-Patmos.

 • Entrevista al Dr Miquel Àngel Prats

  Publicació: 14/05/2014

  Entrevista a Miquel Àngel Prats, Doctor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la URL. L'experiència del paper de les TIC a l'aula i en el procés d'aprenentatge.

 • Entrevista a Jaume Vilella, Director de l'Escola Internacional del Camp

  Publicació: 14/05/2014

  Entrevista a Jaume Vilella, Director de l'Escola Internacional del Camp. Un cas d'èxit de com iniciar des de zero un projecte educatiu innovador recolzat en l'ús de la tecnologia per reforçar els objectius pedagògics.

 • Enginyeria Física a l'avió del Tibidabo

  Publicació: 19/11/2013

  Els estudiants d'Enginyeria Física de la UPC que participen en el projecte FISIDABO han anat al parc d'atraccions del Tibidabo per fer experiments en un sistema de referència no inercial com el mateix avió del parc d'atraccions.

 • Enginyeria Física moviment Brownià al Tibidabo

  Publicació: 19/11/2013

  Els estudiants d'Enginyeria Física de la UPC que participen en el projecte FISIDABO han anat al parc d'atraccions del Tibidabo a estudiar el moviment Brownià als crash cars.