Sessió ordinària del Claustre Universitari

etiquetes

canals

per Servei Comunicació
Febrer 2014

Amplia pantalla Baixa resolució

descripció

Sessió ordinària del Claustre Universitari celebrada el dilluns 24 de febrer, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex del Campus Nord.
Primera part de la Sessió.

Visualitzacions 273 visualitzacions

Comparteix: al teu web

Comparteix: envia un correu electrònic

Comparteix: al Facebook

Comparteix: al Twitter

Primera part de la Sessió ordinària del Claustre Universitari.

L’ordre del dia previst en la sessió del 24 de febrer va ser el següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes del Claustre Universitari del 16/04/2013 i del 17/05/2013.
2. Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació.
3. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament electoral de la UPC.
4. Ratificació, si escau, del procediment d’elecció per proveir les vacants al Consell de Govern.
5. Informe del síndic de greuges 2012 i 2013.
6. Elecció de vacants al Consell de Govern.
7. Informe de la gerent sobre la situació econòmica de la UPC.
8. Debat sobre la naturalesa, composició i funcions dels òrgans de govern de la universitat en el context d’un possible canvi legislatiu.
9. Torn obert d’intervencions.

I encara més...